LAGUNA LANG CO

  • CHỦ ĐẦU TƯ: Banyan Tree
  • ĐỊA ĐIỂM: Huế
  • DIỆN TÍCH: 15000 m2
  • HẠNG MỤC: Ngói 10

Trả lời

.
.
.
.