Dung dịch polymer tăng cường cho vữa gốc xi măng

Giá đề xuất Liên hệ

ỨNG DỤNG PHỔ BIẾN:

  • Sử dụng trong nhà và ngoài trời
  • Tăng cường các tính chất cho keo ốp lát, keo chít mạch gốc xi măng
  • Cho vữa láng nền chất lượng cao
  • Lớp vữa sửa chữa cao cấp, hoặc lớp thi công mỏng yêu cầu bám dính cao
  • Tác nhân tăng cường kết nối giữa các lớp vữa mới với các lớp vữa cũ
  • Gỉam hấp thu nước và chống thải vôi
.
.
.
.