NGÓI LÓT NÓC

Giá đề xuất Liên hệ

  • Ngói lót nóc là phụ kiện ngói lợp mái quan trọng. Nó được lắp đặt ở vị trí tiếp giáp giữa ngói chính và ngói úp nóc. có tác dụng để ngăn nước mưa luồn qua khe hở giữa ngói nóc và ngói chính lợp tại vị trí góc
  • Định mức: 3 viên/m dài
  • Kích thước: 300×130(mm)
.
.
.
.