NGÓI ÚP NÓC

Giá đề xuất Liên hệ

  • Dùng để lợp tại nóc, nơi giao nhau của hai mái.
  • Định mức: 3 viên/ m dài.
  • Kích thước: 210×350 (mm)
.
.
.
.